לדעת רבי אליעזר 14 ולדעת חכמים 7לדעת רבי אליעזר 7 ולדעת חכמים 1לדעת רבי אליעזר 14 ולדעת חכמים 1לדעת רבי אליעזר 14 ולדעת חכמים 0
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות