לדעת רבי אליעזר 14 ולדעת חכמים 7לדעת רבי אליעזר 7 ולדעת חכמים 1לדעת רבי אליעזר 14 ולדעת חכמים 1לדעת רבי אליעזר 14 ולדעת חכמים 0
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות