לדעת רבי אליעזר יכול להשלים עד שמיני עצרתלדעת חכמים ישלים רק עד הושענא רבהלדעת חכמים הפסיד את המצווהתשובות א ו-ג נכונות
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות