לדעת רבי אליעזר יכול להשלים עד שמיני עצרתלדעת חכמים ישלים רק עד הושענא רבהלדעת חכמים הפסיד את המצווהתשובות א ו-ג נכונות
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות