הם החמירו על עצמם וגם אכילת עראי אכלו רק בסוכה.כי גם אכילת עראי חייבת בסוכה.זו לא אכילת עראי אלא אכילת קבע.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות