כי לא נותר להם כוח לבנות סוכה.כי החום שבסוכה מצער אותם.הם חייבים בסוכה.כי הם עסוקים במצווה אחרת.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות