כי הוא עוסק במצווה אחרת?כי מצטער פטור מן הסוכה.כדי שלא יהיה חולה יותר.חולה חייב בסוכה.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות