מדוע היו מעלים ומורידים את המשואות ? (רמז עינו בדברי התוספות יום טוב במשנה)

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של