יש בה יותר צל משמש לאורך כל היום.יש בה יותר צל משמש באמצע היום, כשהשמש בשיא הגובה.רואים דרך הסכך שלה את הכוכבים.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות