במשנתנו למדנו שבמידה ועדי החודש אינם מוכרים לבי"ד שולחים עמהם עדים נוספים שמעידים שהם אנשים כשרים. מה לדעתכם יהיה הדין בשבת? 

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  הטלפון שלך: (חובה)

  התשובה שלך  web_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

  web_cut [Recovered]-12

  בסיועם ועזרתם של