במשנתנו למדנו שבמידה ועדי החודש אינם מוכרים לבי"ד שולחים עמהם עדים נוספים שמעידים שהם אנשים כשרים. מה לדעתכם יהיה הדין בשבת? 

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של