פסולה לדעת רבי אליעזר, כי אין לה גגכשרה לדעת חכמים, למרות שאין לה גגשתי התשובות נכונות
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות