פסולה לדעת רבי יוסי וכשרה לדעת תנא קמאפסולה לדעת תנא קמא וכשרה לדעת רבי יוסיכשרה לכל הדעות.פסולה לכל הדעות
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות