במשנתנו לא מופיע הטעם לדין , עיינו במפרשי המשנה ואתרו מהו המקור ממנו למדו חכמים כי מותר לחלל שבת לצורך עדות החודש (רמז עיינו במשנה ט) ? 

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של