לכל משנה יש נושא , אך לא תמיד הכותרת מופיעה בגוף המשנה.  באלו משניות בפרק א של מסכת ראש השנה מופיעה הכותרת בגוף המשנה ?

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של