לכל משנה יש נושא , אך לא תמיד הכותרת מופיעה בגוף המשנה.  באלו משניות בפרק א של מסכת ראש השנה מופיעה הכותרת בגוף המשנה ?

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  הטלפון שלך: (חובה)

  התשובה שלך  web_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

  web_cut [Recovered]-12

  בסיועם ועזרתם של