משה החליט לקצץ את שופרו, לצורך כך הוא חתך את השופר לרוחבו. האם השופר כשר?

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של