גם החלק הראשון וגם החלק השני הם שאלה אחת ארוכה.גם החלק הראשון וגם החלק השני הם תשובה אחרת ארוכה.החלק הראשון שאלה, החלק השני תשובה.
  קושית הרב רימון

  צפו בסרטון וענו על חידה

  התשובה לקושיה של אתמול

  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת סוכות