בפעם הראשונה החזרת משמשת כמרור ובפעם השנייה ככרפסבפעם הראשונה החזרת משמשת ככרפס ובפעם השנייה כמרורבשתי הפעמים החזרת משמשת כמרורבשתי הפעמים החזרת משמשת ככרפס
  קושית הרב רימון

  צפו בסרטון וענו על חידה

  התשובה לקושיה של אתמול

  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת סוכות