ברכת היום קודמת לברכת היין, כי אם לא היה יום מיוחד, לא היינו שותים ייןברכת היין קודמת לברכת היום, כי ללא יין אי אפשר לברך את ברכת היוםברכת היין קודמת מפני שהיא תדירה יותר מברכת היום.4- תשובות א ו-ג נכונות.
  קושית הרב רימון

  צפו בסרטון וענו על חידה

  התשובה לקושיה של אתמול

  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת סוכות