לעניים הכי נצרכים בעיר רחוקהלעניי העיר שבה אני גרלארגון חסד גדול
  קושית הרב רימון

  צפו בסרטון וענו על חידה

  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת סוכות