לולב ואתרוג אוגדים, השאר לא.לולב, הדס וערבה אוגדים, אתרוג לא.אתרוג אוגדים, השאר לא.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות