לולב ואתרוג אוגדים, השאר לא.לולב, הדס וערבה אוגדים, אתרוג לא.אתרוג אוגדים, השאר לא.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות