לאתרוג יש ריח טוב ולשאר המינים איןהאתרוג הוא המין היחיד שאפשר לאכולהאתרוג הוא המין היחיד שכשר אפילו אם הוא יבש
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות