כי הכלל הוא: אדם, סכך, שמים. ויש פה הפרדה בין האדם לסכך.כי אם האדם נמצא מתחת למיטה הוא אינו רואה את הכוכבים.כי ככה יש יותר צל משמש במקום בו הוא נמצא.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות