אכל רק סעודה אחת בסוכה.היה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית.לא אכל בסוכה בליל חג הסוכות.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות