אכל רק סעודה אחת בסוכה.היה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית.לא אכל בסוכה בליל חג הסוכות.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות