אסור להשתמש בהן כי הן פסולותמותר להשתמש בהן, הן כשרותאסור להשתמש בסוכה שעל גבי הגמל אבל מותר להשתמש בסוכה שעל גבי הספינהאסור להשתמש בסוכה שעל גבי הספינה אבל מותר להשתמש בסוכה שעל גבי הגמל
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות