לדעת תנא קמא אסור ולדעת רבי יהודה מותר.לכל הדעות אסור.לכל הדעות מותר.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות