כן, כי פלסטיק אינו מקבל טומאהכן, אבל בתנאי שיצרו את הפלסטיק לשם מצוות סוכהלא, כי פלסטיק אין גידולו מהארץ.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות