להוסיף דופןלהוסיף סכך ולהגביה את הסוכהלהוסיף דופן ולהוסיף סכךלהוסיף דופן ולהגביה את הסוכה
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות