משימה שבועית

לפניכם לולבים

במבט חיצוני, הלולבים נראים כשרים למהדרין, ובכל זאת הם פסולים.

עיינו בפרק ג משנה א, וכתבו כמה שיותר אפשרויות להסביר למה הלולבים פסולים. 

חשבו על כל הדברים שפוסלים את הלולב – שאי אפשר לראות.

בהצלחה!