כשרה לכל הדעות.פסולה לכל הדעות.כשרה לדעת תנא קמא ופסולה לדעת רבי יהודה.פסולה לדעת תנא קמא וכשרה לדעת רבי יהודה.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות