לכל אדם מותר לישון תחת המיטה בסוכה.טבי הוא עבד כנעני, ועבד כנעני לא חייב בכלל במצוות.כי הוא היה תלמיד חכם.טבי הוא עבד כנעני, ועבד כנעני לא חייב במצוות סוכה.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות


פסולה לכל הדעותכשרה לדעת חכמיםכשרה לדעת רבי יהודה
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות