כי גם היא ניתנה בהר סיני בכתב.כדי שיהיה לה מקום מכובד בארון הספרים.כי חשש שהיא תישכח מעם ישראל.כדי שתהיה דומה לתורה שבכתב
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות