כל הלילהעד הנץ החמהעד חצות, אך אם עבר חצות יקרא עד עלות השחרעד עלות השחר, אך אם עבר הזמן יקרא עד מנחה
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות