שמא האדם ירדם ולא יקראכדי שכל ישראל יקראו בזמן אחדחצות הוא זמן מסוגל
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות