בין תכלת ללבן מוקדם יותרבין תכלת לכרתי מוקדם יותרשניהם אותו הזמןמחלוקת במשנה




לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות