כחכמיםכרבי יהודהלכתחילה כחכמים, בדיעבד כר' יהודהלכתחילה כר' יהודה, בדיעבד כחכמים
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות

מסכת ברכות