יש בה את עיקר הברכה + חתימהיש בה פתיחה + עיקר הברכהיש בה פתיחה + חתימהיש בה פתיחה + עיקר הברכה + חתימה
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות