בשבת ובחגלפני עלות השחר ואחרי הנץ החמהלפני חצות היום ולאחר חצות היוםבבוקר ובערב
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות