בשבת ובחגלפני עלות השחר ואחרי הנץ החמהלפני חצות היום ולאחר חצות היוםבבוקר ובערב
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות