פתחו ב'ברוך אתה ה'' וסיימו ב'אמן'פתחו ב'ברוך אתה ה' מן העולם ועד העולם' וסיימו ב'אמן'פתחו ב'ברוך אתה ה' מן העולם ועד העולם' וסיימו ב'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת סוכות

  מסכת ברכות