הם למדו את המשניות של מסכת ברכותהם למדו ללמוד משנההם למדו להאמין בעצמםכל התשובות נכונות
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת סוכות

  מסכת ברכות