הם למדו את המשניות של מסכת ברכותהם למדו ללמוד משנההם למדו להאמין בעצמםכל התשובות נכונות
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות

מסכת ברכות