כן, מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובהלא, מברכים רק על הטובה ולא על הרעהמברך על הרעה רק אם יש בה גם טובהמברך רק אם הרעה חולפת
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות

מסכת ברכות