קוראים את קריאת שמע בשכיבה או בעמידהשקוראים את קריאת שמע בישיבהקוראים את קריאת שמע בבוקר ובערבמחלוקת
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות