חייבים להכריז על כל המציאות.מציאה בלי סימן ניתן לקחת, מציאה עם סימן צריך להכריז.מציאה זולה אפשר לקחת, מציאה יקרה צריך להכריז.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות