להשאיר אותו במקוםאפשר לקחת את החפץ לעצמנולקחת אותו לבית ולפרסם שמצאנו אבדה
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות