להשאיר אותו במקוםאפשר לקחת את החפץ לעצמנולקחת אותו לבית ולפרסם שמצאנו אבדה
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות