שלמרות שהרפת פתוחה, לא חייב להודיע לבעלים.כי פרות לא רגילות להיות ברפת.כי הרפת היא מקום שמור.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות