שלמרות שהרפת פתוחה, לא חייב להודיע לבעלים.כי פרות לא רגילות להיות ברפת.כי הרפת היא מקום שמור.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות