שומרים אותה עד שיבוא אליהו הנביא ויאמר לנו מי איבד אותה.רושמים את האבדה וסימניה וניתן למכור אותה (אם המאבד יגיע בהמשך, הוא יקבל את הכסף).מביאים אותה לגבאי בית הכנסת שישמור עליה.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות