כן, אפילו מאה פעמים.לא, רק עד חמש פעמים.מחלוקת.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות