כי חוששים שהיא תאכל את הענבים של הכרם.כי היא יכולה להרוס את הגפנים שבכרם.כי זה לא המקום הטבעי שהיא אמורה להיות בו.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות