אם הוא רק אוכל ואינו מביא תועלת.אם הוא אוכל וגם מביא תועלת.אין שום מקרה שבו אפשר למכור מציאה.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות