אם הוא נותן סימנים, עליי להשיב לו (גם אם הוא רמאי).אם הוא אומר את שם האבדה, עליי להשיב לו (בתנאי שאינו רמאי).אם הוא נותן סימנים, עליי להשיב לו (בתנאי שאינו רמאי).
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות