לחפש את אבן הטועים שהייתה בירושלים ולהודיע ממנה על המציאה.רק בין בני המשפחה שלי.בלוחות המודעות ואם אפשר גם בהודעות בעיתונים או באינטרנט.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות