שאלה רומזת לכותרת, המילה 'שידעו' רומזת על טעם.שאלה רומזת לכותרת, המילה 'כדי' רומזת על טעם.המילה -'כדי' רומזת גם על כותרת וגם על טעם.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות