כי לכסף אין סימן.כי כל מה שמוצאים בחנות שייך לחנווני.כי סביר להניח שהכסף נפל מהחנווני.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות