כי לכסף אין סימן.כי כל מה שמוצאים בחנות שייך לחנווני.כי סביר להניח שהכסף נפל מהחנווני.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות